Registrácia - online prihláška

Po úspešnom odoslaní online registrácie, obdržíte automaticky email o prihláške. V prílohe emailu nájdete všetky informácie ohľadom kempu, vrátane ceny. Ak automatickú email neobdržite, znaména to, že Vaša registrácia nebola úspešná. Pravdepodobne ste spravili chybu vo formáte v niektorom políčku pri vpisovaní údajov.

 

 

* Povinné polia.
Podmienky a Formulár na divoku kartu (doc.)Formuláre potrebné k účasti na kemp

Dôležité tlačivá: Súhlas so spracovaním osobných údajov. Prosím, stiahnite si obe tlačivá a podpísané prineste k nástupu na kemp, nakoľko nám túto povinnosť ukladá slovenská legislatíva.


Tlačivo 1: Súhlas so Spracovaním OÚ pre OZ Plavecká Škola MM (.doc)
Tlačivo 2: Súhlas so spracovaním OÚ pre Nadáciu X-Bionc Sphere (.doc) 


Top