O Kempe

Letný plavecký Kemp Martiny Moravcovej od roku 2010 do roku 2016 finančne podporovala Nadácia Poštovej Banky. Od roku 2017 novým partnerom projektu je Nadácia X-Bionic Sphere.

Zámer projektu: Kemp slúži na zdokonaľovanie sa v plaveckej technike prostredníctvom špecializovanej výuky jednotlivých plaveckých spôsobov, ako aj prináša základné a aj inovatívne možnosti prípravy na  suchu, besedy o správnej výžive, športovej psychológii, a budovanie si priateľstva prostredníctvom športu. Tohoročný 8. ročník kempu sa uskutoční v najmodernejšej športovej aréne v X-Bionic Sphere v Čilistove pri Šamoríne. Účastníci budú bývať a trénovať v špičkovom prostredí a učiť od tých najlepších. Plavci trénujú pod dohľadom profesionálných a skúsených slovenských trénerov. Pomer tréner - plavec je maximáne 1:10, aby sme zaručili kvalitný prístup každému plavcovi. Prihláška je bezplatná. Prihláste sa včas, kapacita je limitovaná. Prihláškové obdobie: 1.februára 2017 do 1.júna 2017

Miesto Plaveckého Kempu: X-Bionic Aquatic Sphere, X-Bionic Sphere , Čilistov, Šamorín – www.x-bionicspehere.com    

Kapacita kempu je 120 detí  (v termíme od 31.7. do 4.8.2017)  V prípade nadzáujumu, náhradníci sa budú určovať podľa dátumu obdržania prihlášky a bude sa zohľadňovať aj vek a výkonnosť pri zaradení.

Kritéria pre prihlásenie sa do kempu
Plavecký kemp je určený pre: vekovú kategóriu 10 - 15 ročných (roč. narodenia 2002 až 2007)

Záujemcovia musia spĺňať:
- platná členská registrácia v SPF
- veková kategória (roč. narodenia 2002 až 2007)
- dobrý zdravotný stav  - potvrdenie od lekára - odovzdané pri nástupe na kemp
- vyplnená online prihláška.

Kritéria výberu plavcov pre udelenie finančnej podpory Nadácie X-Bionic Sphere

AKO ZÍSKAŤ KEMP ZDARMA !!!!!!
Zákonní zástupcovia plavcov, ktorí zašlú kompletene vyplnenú online registráciu  od 1.2. do 1.6.2017 budú automaticky zaradení do súťaže o udelenie finančnej podpory Nadácie X-Bionic Sphere, a teda môžu získať účasť na kempe kompletne hradenú Nadáciou XBS. V športovom svete nič nie je úplne zdarma, preto si pozorne preštudujte kritéria, podľa ktorých sa bude určovať poradie a odmeňovať plavcov. Vďaka veľkej finančnej podpore Nadácie X-Bionic Sphere, až 42 detí môže získať kemp ZDARMA!!!!

A. Plavci sú rozdelení podľa ročníka narodenia do šiestich vekových kategórii:
10 roční (rok nar. 2007)
11 roční (rok nar. 2006)
12 roční (rok nar. 2005)
13 roční (rok nar. 2004)
14 roční (rok nar. 2003)
15 roční (rok nar. 2002)

B. Vybraní budú 2 najlepší chlapci, 2 najlepšie dievčatá2 „skokani roka“ z každej vekovej kategórie = 36 plavcov. Viac informácií nižšie.

C. Divoká karta -  6 účastníkov určí Nadácia XBS podľa dolu uvedených kritérií. Podklady treba poslať do 30.4.2017

D. V prípade neúčasti vybraných plavcov, vždy budú určení náhradníci v každej kategórii podľa hodnotiacich kritérii.

Plávanie je merateľný a objetívny šport. Aby sme aj my boli objektívni v našom rozhodovaní, zostavili sme jasné kritéria výberu podľa, ktorých budeme určovať poradie záujemcov o kemp.

A. Najlepší dvaja chlapci a dve dievčatá v ročníku. (24 miest - štyria v každom ročníku - 2 dievčatá a 2 chlapci) - sa vyhodnocuje podľa súčtu FINA bodov štyroch najlepších výkonov (okrem 50m tratí). Súčet sa zostavuje podľa následujúceho kľúča:

Z roku 2016 (od 1.1. do 31.12.2016) dva bodovo najvyššie výkony zaplávané v dvoch rôznych disciplínach.

Z roku 2016 (od 1.1.2017 do konca Letných Majtrovstiev SR - jún 2017) dva bodovo najvyššie výkony zaplávané v dvoch rôznych disciplínach.

B. Skokan (12 miest - 2 v každom ročníku bez rozdielu pohlavia) - najlepšie bodové zlepšenie = výkonostný skok. (okrem 50m tratí). Výkonostný skok je rozdiel dvoch bodových výkonov a vypočítava ako rozdiel jednoho najlepšieho bodového výkonu z kalendárneho roka 2016 a  jednoho najlepšieho bodového výkona z kalendárneho roka 2017. (resp. jeho polovice od 1.1. do júna 2017)

Prioritne sa určia skokani v jednotlivých ročíkoch (bez rodielu pohlavia) a potom víťazi kategórii.

Ak je najlepší plavec zároveň aj skokan, tak získa kategóriu skokan a jeho miesto najlepšieho v kategórii získava ďalší plavec v rebríčku.

Ak je viac ako dvaja skokani s tým istým bodovým ohodnotením, prioritu dostáva plavec s vyšším súčtom dvoch najlepších bodov. (tj. ten ktorý je v rebríčku umiestnený vyššie.)

V prípade s nízkym počtom prihlásených účastníkov v jednom ročníku sa vzťahujú následovné podmienky. Tieto podmienky platia ak je celkovo hodnotených 8 a menej (dievčatá + chlapci) účastníkov v ročníku. Z času na čas sa táto podmienka vzťahuje na staršie ročníky (15 ročných)

Ak je v ročníku prihlásených celkovo štyri a menej účastníkov, obe miesta skokana sa presúvajú do nižšieho ročníka v príslušnom turnuse a udelenie víťazov kategórie "najlepší 2 chlapci a 2 najlepšie dievčatá" sa udelí ak súčet bodov majú nad 1750bodov. Ak je súčet bodov pod hranicou 1750bodov je na diskrecii Martiny Moravcovej udelenie tejto kategórie.

Ak je v ročníku prihlásených celkovo osem a menej účastníkov, kategória skokan sa určuje v prípade ak plavec/ci má/jú celkový súčet bodov vyšší ako 1750 bodov. Inak jedno alebo obe miesta skokana sa presúvajú do nižšieho ročníka v príslušnom turnuse. Toto presunuté miesto/a získa "doplnkový skokan" v tom nižšom ročníku, ktorého súčet výkonostných bodov je nad hranicou 1750 bodov.

V kategórii 14 a 15 ročných je kategória Skokan  honotená z plavcov, ktorí dosiahli bodovú hranicu 1500 bodov a viac. Plavec, ktorý nedosiahne minimálny súčet výkonostných bodov 1500, nemôže byť hodnotený v kategórii skokan.

C. Divoká Karta (6 miest) - podľa individuálneho posúdenia. Pri prideľovaní sa prihliada na sociálnu situáciu žiadateľa, pokiaľ je v eseji respektíve odporúčaniach obsiahnutá.

Správna rada bude posudzovať individuálne každú žiadosť o divokú kartu a bude rozhodovať podľa
   1. listu – eseje od jednotlivca žiadajúceho o pomoc,
   2. referencie od trénera,
   3. referencie od triedneho učiteľa
   4. konzultácie s rodičom v prípade potreby

Víťazi jednotlivých kategórií budú publikovaní na webstránke a oboznámení emailom priebežene ako sa budú končiť ich ročníkové majstrovstvá Slovenska. Do 12.6.2017, bude potrebné BEZODKLADNE  potvrdiť účasť, alebo zamietnuť a budú určení náhradníci.  

Kritéria pre samoplátcov kempu

- poradie určené podľa dátumu obdržania prihlášky!
- termín obdržania prihlášky do 1.6.2017
- Podrobné informácie, vrátane ceny, obdržíte na vyžiadanie. Kontaktujte nás emailom na plaveckykemp@plaveckykemp.sk, obdržíte komplet informačný balíček s cenou.

PRIHLÁSTE SA VČAS (najneskôr do 1.6.2017) a nezanedbajte šance svojích detí na získanie tejto krásnej "odmeny" za ich výsledky a snaženie sa v bazéne. Nezabudnite aj na možnosť získania Divokej Karty! Údaje potrebné na Divokú Kartu môžete zaslať aj dodatočne do 30.4.2017 !!  Poradie pre samoplátcov sa bude určovať  podľa dátumu obdržania prihlášky, preto neváhajte a zaregistrujte sa včas. Registrácia je bezplatná a pri zmene Vaších plánov zrušte registráciu kedykoľvek, najneskôr do 1.6.2017. Zašlite nám, oznam o zrušní registrácie prostredníctvom emailu.


Top