O Kempe

Letný plavecký Kemp Martiny Moravcovej od roku 2010 do roku 2016 finančne podporovala Nadácia Poštovej Banky. Od roku 2017 novým partnerom projektu je Nadácia X-Bionic Sphere.

Zámer projektu: Kemp slúži na zdokonaľovanie sa v plaveckej technike prostredníctvom špecializovanej výuky jednotlivých plaveckých spôsobov, ako aj prináša základné a aj inovatívne možnosti prípravy na  suchu, besedy o správnej výžive, športovej psychológii, a budovanie si priateľstva prostredníctvom športu. Tohoročný 9. ročník kempu sa uskutoční v najmodernejšej športovej aréne v X-Bionic Sphere v Čilistove pri Šamoríne. Účastníci budú bývať a trénovať v špičkovom prostredí a učiť od tých najlepších. Plavci trénujú pod dohľadom profesionálných a skúsených slovenských trénerov. Pomer tréner - plavec je maximáne 1:10, aby sme zaručili kvalitný prístup každému plavcovi. 

Miesto Plaveckého Kempu: X-Bionic Aquatic Sphere, X-Bionic Sphere , Čilistov, Šamorín – www.x-bionicspehere.com    

Maximálna celková kapacita je 140 miest (2 skupiny po 70 miest)
Z maximálnej kapacity  140 miest, je  55 miest rezervovaných pre  plavcov (s členstvom v SPF) za plnú úhradu od Nadácie X-bionic Sphere a 85  miest je pre samoplátcov (ubytovaných a externých). Poradie samoplátcov  je určené dátumom obdržania prihlášky. Miesta pre samoplátcov sú otvorené pre členov SPF (Slovenskej plaveckej federácie), ako aj účastníkov iných plaveckých klubov, či plaveckých federácií. Rozdelenie účastníkov do jednotlivých trénigových skupín a podskupín je s prihliadnutím na kondičnú pripravenosť a vyspelosť plavca.

Prihláškové obdobie: 1.februára 2018 do 1.júna 2018.  Prihláška je bezplatná. Prihláste sa včas, kapacita je limitovaná. V prípade že sa Vám zmenili plány po odoslaní prihlášky prosím zrušte vašu registráciu zaslaním oznamu na našu email plaveckykemp@plaveckykemp.sk

Kritéria pre prihlásenie sa do kempu

Plavecký kemp je určený pre: vekovú kategóriu 10 - 15 ročných (roč. narodenia 2003 až 2008)

Záujemcovia musia spĺňať:
- platná členská registrácia v plaveckom klube /v prípade účasti za úhradu od Nadácie X-Bionic Sphere členstvo v SPF
- veková kategória (roč. narodenia 2003 až 2008)
- dobrý zdravotný stav  - potvrdenie od lekára - odovzdané pri nástupe na kemp 


Kritéria pre samoplátcov kempu.

Tento rok sme pripravili pre Vás dve možnosti, s ubytovaním a dennú formu. Miest pre samoplátcov je 85 (ubytovaných aj externých spolu). Prioritu dostanú samopláci s ubytovaním. V čase prihlášky si zvoľte možnosť, o ktorú máte záujem. Miesta pre samoplátcov sú otvorené pre členov SPF aj iných plavcov, ktorí sú riadne registrovaní v plaveckom klube v zahraničí. Prioritu dostanú samopláci s ubytovaním.

 

Alternatíva 1. Kemp s ubytovaním

Cena: 400.00 Eur pre členov SPF
          500.00 Eur pre ostatných

Cena zahŕňa:

- Ubytovanie  na 5 nocí v  luxusnom 4* hoteli X-Bionic Sphere
- Plná penzia formou bohatých bufetových stolov
- Celodenný dozor a bohatý program
- Tréningové zabezpečenie – denne 2x vo vode a 2x na suchu pod dozorom vysoko kvalifikovaných trénerov (1 tréner : 10 detí)
- Vstup a využitie vodných atrakcií Aquaparku v čase voľna
- Materiálna výbava: tričko a čiapka s logom kempu
- Pitný režim počas tréningu
- Besedy a rozbory techniky svetových plavcov

Alternatíva 2. Denný kemp bez ubytovania

Cena: 200.00 Eur (limit 30 miest)

 

Cena zahŕňa:

- 5-dňový denný kemp 6.8. – 10.8.2018
- Program od 8.00 do 18.00 (pondelok až piatok)
- Vstup s celodenným dozorom a bohatým programom v Aqua aréne
- 3 chodový obed (pondelok až piatok)
- Tréningové zabezpečenie – denne 2x vo vode a 2x na suchu pod dozorom vysoko kvalifikovaných trénerov (1 tréner : 10 detí).
- Pitný režim počas tréningu
- Materiálna výbava: tričko a čiapka s logom kempu

*** Doprava účastníka do/z kempu je na vlastnú zodpovednosť


Kritéria výberu plavcov pre udelenie finančnej podpory Nadácie X-Bionic Sphere

AKO ZÍSKAŤ KEMP  hradený Nadáciou X-Bionic Sphere !!!!!!
Plavec musí byť platným členom SPF. Zákonní zástupcovia plavcov, ktorí zašlú kompletne vyplnenú online registráciu  od 1.2. do 1.6.2018 budú automaticky zaradení do súťaže o získanie účasti na kempe kompletne hradenú Nadáciou X-Bionic Sphere. V športovom svete nič nie je úplne zdarma, preto si pozorne preštudujte kritéria, podľa ktorých sa bude určovať poradie a odmeňovať plavcov. Vďaka Nadácii X-Bionic Sphere, až 55 detí môže získať  účasť na kempe za plnú úhradu od tohto partnera projektu.

- Plavci sú rozdelení podľa ročníka narodenia do šiestich vekových kategórii:
10 roční (rok nar. 2008)
11 roční (rok nar. 2007)
12 roční (rok nar. 2006)
13 roční (rok nar. 2005)
14 roční (rok nar. 2004)
15 roční (rok nar. 2003)

- 35 víťazov / skokanov:  Vybraní budú 2 najlepší chlapci, 2 najlepšie dievčatá a 2 „skokani roka“ vo vekovej kategórii 10 až 14 roční = 30 plavcov a  2 najlepší chlapci, 2 najlepšie dievčatá a 1 „skokan roka“ v kategórii 15 roční = 5. Viac informácií nižšie.

- 20 Divokých kariet: Až 20 miest môže byť rozdelených prostredníctvom divokých kariet.
Divoké karty sa budú posudzovať individuálne podľa vašich žiadostí a sú určené pre tých, pre ktorých je cena kempu nad rodinné pomery. Dôvody na udelenie môžu byť rôznorodé, napríklad nečakané nepriaznivé udalosti v rodine, ochorenie, strata zamestnania, alebo ste mnohopočetná rodina, jeden rodič, alebo tiež máte plavca/kyňu, ktorý/á vynikne výkonnosťou (napr.medailami z MSR, či prekonaným rekordom,) a predsa sa mu/jej nepodarí kemp vyhrať. Dotazník - Žiadosť o Divokú Kartu (.doc) treba vyplniť a zaslať do 30.4.2018.

V prípade neúčasti vybraných plavcov, vždy budú určení náhradníci v každej kategórii podľa hodnotiacich kritérií.

Plávanie je merateľný a objektívny šport. Aby sme aj my boli objektívni v našom rozhodovaní, zostavili sme jasné kritéria výberu podľa, ktorých budeme určovať poradie záujemcov o kemp.


A. Najlepší dvaja chlapci a dve dievčatá v ročníku. (24 miest - štyria v každom ročníku - 2 dievčatá a 2 chlapci) - sa vyhodnocuje podľa súčtu FINA bodov (tabuľky bodovania 2017) štyroch najlepších výkonov (okrem 50m tratí). Súčet sa zostavuje podľa nasledujúceho kľúča:

Z roku 2017 (od 1.1. do 31.12.2017) dva bodovo najvyššie výkony zaplávané v dvoch rôznych disciplínach okrem 50m tratí.
Z roku 2018 (od 1.1.2018 do konca Letných Majtrovstiev SR - jún 2018) dva bodovo najvyššie výkony zaplávané v dvoch rôznych disciplínach.


B. Skokan (11 miest = po dve miesta v kategóriách  10 až 14 roč. a jedno miesto v 15. roč. bez rozdielu pohlavia) - najlepšie bodové zlepšenie = výkonnostný skok. (okrem 50m tratí). Výkonnostný skok je rozdiel dvoch bodových výkonov a vypočítava ako rozdiel jedného najlepšieho bodového výkonu z kalendárneho roka 2017 a  jedného najlepšieho bodového výkona z kalendárneho roka 2018. (resp. jeho polovice od 1.1. do júna 2018)

Prioritne sa určia skokani v jednotlivých ročníkoch (bez rozdielu pohlavia) a potom víťazi kategórii.
Ak je najlepší plavec zároveň aj skokan, tak získa kategóriu skokan a jeho miesto najlepšieho v kategórii získava ďalší plavec v rebríčku

Ak je viac ako dvaja skokani s tým istým bodovým ohodnotením, prioritu dostáva plavec s vyšším súčtom dvoch najlepších bodov. (tj. ten ktorý je v rebríčku umiestnený vyššie.)

Špeciálne kritéria pre kategóriu 15r. Pre vyhodnotenie a udelenie víťazov-skokanov 15.r. kategórie "najlepší 2 chlapci a 2 najlepšie dievčatá" a "skokan" je potrebný súčet bodov nad hranicu 2250 bodov pre dievčatá a pre chlapcov nad 2100 bodov.  Ak je súčet bodov pod touto hranicou  je na diškrécii Martiny Moravcovej udelenie tejto kategórie.


C. Divoká Karta (20 miest) - podľa individuálneho posúdenia.
Správna rada bude posudzovať individuálne každú žiadosť o divokú kartu a bude rozhodovať podľa:

- Dotazníka s dobrovoľnými informáciami - Dotazník - Žiadost o Divokú Kartu (.doc)

- Konzultácia s osobným trénerom

Priebežný počet obdržaných žiadostí o DK  bude  priebežne publikovaný na webstránke spoločne s  prihláškami a rebríčkom výkonov.

Víťazi jednotlivých kategórií budú publikovaní na webstránke a oboznámení emailom priebežne ako sa budú končiť ich ročníkové majstrovstvá Slovenska. Do 12.6.2018, bude potrebné BEZODKLADNE  potvrdiť účasť, alebo zamietnuť a budú určení náhradníci. 


Táto stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľského zážitku. Používaním webovej stránky súhlasíte so všetkými súbormi cookie v súlade s našimi pravidlami cookies.

Top