x-bionic
Swimmax

Coaches

[Translate to English:] MARTINA MORAVCOVÁ 
Narodená: 16.1.1976 v Piešťanoch
2016 Kemp: Turnus 1 a Turnus 2
Vzdelanie: M.A. v Aplikovanej Ekonómii, 2000, Southern Methodist University, Dallas, TX
Trénerske vzdelanie a skúsenosti: 
Kvalifikačný stupeň I. Osobná účasť Martiny Moravcovej a vedenie kempu počas celej dĺžky kempu. Martina má bohaté skúsenosti s vedením 1 až 2 dňových kempov  pre plavecké kluby po celom USA. Martina je pozývaná na kempy aj ako hosť - motivačná speekerka. Posledné obdobie (2000-2010) Martina bola aj dobrovoľnou asistenkou svojho trénera, Steva Collinsa, pre univerzitný tím SMU a trénovala (2017 a 2018) dallaský plavecký klub Dallas Mustangs, kde pláva aj jej dcéra Karolína (r.n.2010) a syn Michal (2013)
Plavecká kariéra: Martina rozhodne patrí medzi historicky jednu z najlepších plavkýň sveta a dámu slovenského športu. Počas dvadsať ročnej reprezentačnej kariéry Martina priniesla z vrcholných podujatí (MS, ME a OH) celkovo 67 medailí, z toho 2-olympíjske, 22-svetových a 43-európskych kovovMartina začala svoju kariéru ako nádejná juniorka, keď v 1991 na MEJ si vyplávala dve medaile. O rok neskôr štartovala na Olympiáde v Barcelone. Je dvojnásobná strieborná medailiska z Olympijských Hier (2000), 7-násobná majsterka sveta v krátkom bazéne, 3-násobná majsterka Európy v dlhom bazéne a 19-násobná majsterka Európy v krátom bazáne. Počas kariéry prekonala 3 svetové, 17 európskych a 207 seniorských slovenských rekordov. Reprezentovala nás na 5tich Olympijských Hrach (1992-2008), čím drží primát v počte účastí medzi slovenskými športovcami v letných športoch. Okrem dvoch strieborných medailí sa môže pýšiť aj ďalšími štyrmi finalovými umiestneniami medzi olympijskou elitou. Slovensko reprezentovala na siedmych MS v dlhom bazéne, kde získala 5 medailí ( 0-3-2), na ôsmich MS na krátkom bazéne s bilancou 17 medailí (7-5-5), na deviatich ME v dlhom bazéne, kde získala spolu 14 medailí (3-10-1) a na desiatich ME v krátkom bazéne, kde získala dovedna 28 medailí (19-8-2). Preteky svetového pohára vyhrala 105 krát a celú seriu SP vyhrala tri razy. Je mnohonásobna majsterka Slovenska, Česko-Slovenska a medzinarodná majterka USA. Netreba zabunúť ani na jej kolekciu rekordov: 3-svetové, 16-európskych and 207-slovenských seniórskych rekordov. Do histórie plaveckého Svetového Pohára sa Martina zapíše na čelo štatistík s úctihodnými 105 zlatými medailami. Martina celkovo vyhrala sériu Svetového pohára tri razy.
 Viac o Martine sa môžete dozvedieť na jej osobnej webstránke: www.martinamoravcova.com alebo aj na Facebooku


[Translate to English:] DARINA MORAVCOVÁ
Narodená: 7.3.1953 v Bohdaneči u Pardubíc, Česká rep.

2016 Kemp: Turnus 1 a Turnus 2

Vzdelanie trénerske: Kvalifikačný stupeň III. (B)
Plavecká kariéra:
Na základnej škole plávala v športovej plaveckej triede a reprezentovala plavecký klub Piešťany na Majstrovstvách Slovenska. Počas štúdií na strednej škole v Pardubiciach plavála a reprezentovala plavecký klub Dynamo.
Trénerská kariéra: Po ukončení strednej školy sa vrátila do Piešťan  a od 1972 popri zamestnaní začala pracovať v plaveckom klube Kúpele Pieštany ako trénerka. Od roku 1990 sa trénerskej činnosti venuje naplno. Pod jej trénerským vedením vyrástlo niekoľko výborných juniórskych a seniórskych reprezentantov SR, ktorí svoju výkonnosť potvrdili kvalifikáciou na ME juniorov a seniorov / Hrdinová, Matuš, Kurtiš, Dankova, Vachan, Kunikova a i Moravcova/. Od roku 1996 pokračovala ako trénerka CTM a športových plaveckých.tried.
Svoju dcéru Martinu trénovala od 5 do 10 rokov t.j. do roku 1986 a od roku 1996 bola jej trénerka počas pobytu na Slovensku po jej odchode na univerzitu do USA.  Od roku 1998 pôsobila aj ako  jej menežérka a vedúca realizačného timu.
Od roku 2000 vykonávala pravidelne funkciu asistenta reprezentačného trénera SR a pôsobila niekoľoľko rokov aj ako reprezentačná trénerka diaľkového plávania.
Funkcionárska aktivita
Od roku 1990 pracuje vo výbore ŠPK Kúpele Piešťany ako menežerka.
ŠPK Kúpele Piešťany je jeden z najúspešnejších klubov, čo dokazuje aj vyhodnotenie klubov SPF, keď v r. 2003, 2004, 2005 bol vyhodnotený ako najúspešnejší plavecký klub Slovenska.
Od roku 1988 až doposial je členkou výboru SPZ.
Ocenenia:
  2006 Ocenenie Najlepeší Tréner Ministerstva Školstva
                   Bronzové Olympíjske kruhy od SOV
                   2010 Ocenenie Žena a Šport od Medzinárodného Olympijského výboru[Translate to English:] MARCELA BULKOVÁ
Narodená: 10.01.1991 v Trenčíne

2016 Kemp: Turnus 1 a Turnus 2

Trénerské vzdelanie: Absolventka fakulty FTVŠ UK Bratislava, učiteľstvo TV a špecializácia Šport pre všetkých a Fitnes V kvalifikačného stupňa, Tréner I. kvalifikačného stupňa v plávaní , v súčasnosti trénerka plávania v športovom klube SPK BA.

Plavecká kariéra: Začiatky s plaveckou kariérou mala na Osemročnom športovom gymnáziu v Trenčíne. Počas plaveckej kariéry získala na Majstrovstvách Slovenska 5 titulov Majsterky SR, 8 krát sa umiestnila na II. mieste a 7 krát na III. mieste. Účastníčka Svetového poháru stredných škôl na Mallorke (2005), Svetovej gymnaziáde v Aténach, Thessalonikoch (2006) a opäť Svetového pohára stredných škôl v Szekesfehervare (2007). Od roku 2009 začala aktívnu triatlonovú kariéru počas ktorej dosiahla mnohé úspechy najmä 6. miesto na MS v aquthlone, účasť na Dextro triathlone v Budapešti a rôzne ocenenia na domácej aj zahraničnej scéne.
Trénerské skúsenosti: V treťom ročníku na FTVŠ, začala s trénovaním v športovom klube SPK BA. Kde so svojimi zverencami získava každoročne tituly majstrov SR od roku 2012. Po absolvovaní magisterského štúdia začala pracovať ako fitness trénerka v súkromnom fitness centre v BA. Popri práci sa venujem aj výučbe individuálneho plávania pre začiatočníkov a pokročilých. Od roku 2014 pracuje aj ako trénerka plávania v triatlonovom klube TRINITY.


[Translate to English:] Mgr. LUBOŠ GRZNÁR
Narodený: 20.06.1988

Trénenerské vzdelanie: Absolvent fakulty FTVŠ UK v Bratislave, Tréner V. kvalifikačného stupňa , v súčastnosti inertný doktorand na katedre športov v prírode a plávania FTVŠ UK.
Plavecká kariéra: Aktívny plavec, slovenský seniorský reprezentant, účastník ME Debrecen, viacnásobný majster SR
Trénerská skúsenosti:  Od nástupu na katedru telesnej výchovy som pracoval s detmi od najmenších a postupom času prešiel pod vedením skúsenej trénerky a vedúcej kadedry prof. Yvetty Macejkovej po prípravu mladších žiakov vo VŠKUK. V súčastnosti koordinátor kondičnej prípravy na suchu 2 seniorským reprezentantom z VŠKUK - Michalovi Navarovi a Lucii Ledererovej. Popri práci sa venujem aj výučbe plávania detí s mentálnym postihnutím. V roku 2014 absolvoval svoju premiéru ako tréner Turnusu 3 na plaveckom kempe.


Mgr. MATÚŠ PUTALA, PhD
Narodený: 9.10.1984 v Bratislave

Vzdelanie: Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, špecializácia Trénerstvo plávania,
Trénerské vzdelanie: Kvalifikačný stupeň 5.
Plavecká kariéra: Aktívne sa venuje plávaniu od roku 1991. Od roku 2010 preteká za kategóriu masters. Počas aktívnej kariéry sa pravidelne umiestňoval na Majstrovstvách Slovenska v disciplínach 200 m prsia a 400 m polohové preteky.
Trénerské skúsenosti: Pozíciu trénera vo vysokoškolskom klube Lafranconi FTVŠ UK začal zastávať počas doktorandského štúdia. V skupine plavcov, ktorej sa venuje od roku 2009, je momentálne 7 seniorských a dvaja juniorskí reprezentanti SR. Ako tréner sa zúčastnil Majstrovstiev Európy v Debrecéne/Maďarsko, Majstrovstiev Európy v Herning/Dánsko, Majstrovstiev Európy v Berlíne/Nemecko, Majstrovstiev Sveta v Doha/Kazaň.
V Slovenskom plaveckom zväze (SPZ) zastáva pozíciu metodika a je členom výkonného výboru SPZ.


MONIKA PUTALOVÁ
Narodená: 16.5.1992 v Bratislave

Vzdelanie: študentka environmentalistiky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, ukončený bakalársky stupeň.
Trénerské vzdelanie: Kvalifikačný stupeň I.
Trénerské skúsenosti: Od sedemnástich začala získavať prvé trénerské skúsenosti s deťmi od 3 rokov, neskôr aj s dospelými. Je inštruktorkou plávania na plaveckých kurzoch a v klube VŠKUK má na starosti skupinu detí vo veku 8 až 10 rokov.
Športová kariéra: Športovému plávaniu sa aktívne venovala 10 rokov, reprezentovala plavecký klub VŠKUK na medzinárodných podujatiach a na majstrovstvách SR. Momentálne sa aktívne venuje atletike a zúčastňuje sa majstrovských súťaží.


MARTINA HRDINOVÁ
Narodená: 4.6.1984 v Piešťanoch

2016 Kemp: Turnus 1 a Turnus 2

Vzdelanie: Masters v Globálnom Manažmente, City University of Seattle, WA a Bakalár v Business Administration - špecializácia všeobecný manažment SMU, Dallas
Vzdelanie trénerské: Kvalifikačný stupeň I.
Trénerske skúsenosti: Vedie plaveckú predprípravu detí v predškolskom veku pre ŠPK Kúpele Piešťany. V plaveckom kempe pôsobí od 2013.
Plavecká kariéra: K jej najväčším úspechom patrí 9. miesto na MEJ v Dankerque a 11. miesto na ME vo Valencii obe v roku 2000. Počas kariéry prekonala 3 juniorské rekordy na 50m M a 3 žiacke rekordy na 50m M a 100m PP. Taktiež sa podieľala na prekonaní 3 seniorských rekordov ako členka štafety ŠPK KUPI na 4 x 50m PP, 4 x 100m PP a 4 x200m V.sp. Zúčastnila sa ME v krátkom bazéne vo Valencii v 2000, ME v Antverpách 2001, ME vo Viedni 2004 a ME v dlhom bazéne v Berlíne v 2002. Reprezentovala Slovensko aj na 3 kolách Svetového pohára v New Yorku. Na Majstrovstvách Slovenska získala 81 titulov Majsterky SR, 46x sa umiestnila na II. mieste a 38x na III. mieste. Plaveckú kariéru ukončia v roku 2006 po graduácii zo Southern Methodist University, v texaskom Dallase, kde dlhé roky pôsobila aj Martina Moravcová. Obe Martiny štyri roky reprezentovali svoju univerzitu na súťažiach v Amerike.


MICHALA DANKOVÁ
Narodená: 1986 v Piešťanoch


Vzdelanie:   FTVŠ UK Bratislava, Špecializácia Kondičný tréner.
Vzdelanie trénerské:
Kvalifikačný stupeň III. (B)
Plavecká kariéra: Plaveckej kariére sa venovala 16 rokov. Bola juniorskou a seniorskou reprezentantkou a reprezentantkou diaľkového plávania Slovenska. Počas plaveckej kariéry sa stala niekoľkonásobnou majsterkou Slovenska. Zúčastnila sa na ME v diaľkovom plávaní. Počas  plaveckej  kariéry  získala  na Majstrovstvách Slovenska 44 titulov Majsterky SR, 35x sa umiestnila na II. mieste a 33x na III. mieste.
Profesionálne sa venuje kondičnému trénovaniu. Žije v Bratislave, kde má svoje vlastné štúdio.


RÓBERT PARADI
Narodený: 26.6.1983 v Piešťanoch

Vzdelanie:   FTVŠ UK Bratislava, Špecializácia telesná výchova a ľadový hokej tréner.
Šporová kariéra a profesia: Po ukončení aktívnej hokejovej kariéry sa venuje trénovaniu hokejovej mládeže momentálne ako hlavný tréner družstva juniorov v klube ŠHK 37 Piešťany V rokoch 2005 – 2010 pôsobil ako tréner a vychovávateľ v hokejovej škole Mariána Gáboríka. Venuje sa aj špecializovanému rozvoju kondičných a koordinačných schopností detí a mládeže. Pôsobí aj ako lektor v akadémií vzdelávania v oblasti powerjógy na Slovensku, kde prednáša predmety : diagnostika trénovanosti, teória a didaktika športu a pedagogika. Je profesorom na Gymnáziu v Pieštanoch.


Ing. KAROL  MORAVEC , st
Narodený: 1948 v Hradci Králové
2016 Kemp: Turnus 1, Turnus 2

Zabezpečuje video nahrávanie a zostrih nahrávok.


Vďaka patrí trénerom, ktorí pomahali v kempe v minulých ročníkoch: Jana Korbašová (2010-11), Jozef Světlík (2010-14), Daniela Zahradníková (2012-13), Martina Žitňanská (2010-2014), Luboš Grznár (2014 a 2015)


This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Top